Home / Danh ngôn thời gian / Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một, không nắm bắt được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì

Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một, không nắm bắt được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì

933 - Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một, không nắm bắt được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì

Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại chỉ có một, không nắm bắt được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

Check Also

danhngonthoigian71 310x165 - Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *