Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

0

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • một chữ cũng là thầy
  • phân tích câu một chữ là thầy nữa chữ cũng là thầy
  • viet thu phap mot chu cung la thay nua chu cung la thay
Chia sẻ bài viết: