Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

0

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • hiểu câu một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
Chia sẻ bài viết: