Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà

0

danhngondanong77

Những sự yếu hèn của người đàn ông đã làm nên sức mạnh cho người đàn bà.

– Voltaire –

Loading...
Chia sẻ bài viết: